Jesteś zainteresowany zakupem?

Skontaktuj się z nami:

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej GJ Machinery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony: www.gjmachinery.pl (dalej „Strona”).

GJ Machinery Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na prawo do prywatności Użytkowników strony gjmachinery.pl. Oznacza to, że chroni ich dane osobowe oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Wszystkie podjęte w tym zakresie działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Słownik pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

 1. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Strony jest:

GJ Machinery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Adama Branickiego 11 lok. 32

02-972 Warszawa
biuro@gjmachinery.pl

 

 

 1. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze Strony przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. zarządzania Stroną;
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Strony oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz HubSpot, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Strony może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • treść wiadomości kontaktowej.

 

Podanie wymienionych powyżej danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości korzystania ze Strony w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają tzn. formularza kontaktowego.

 

 

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia do:

 • dostępu do swoich danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

 1. Wykorzystanie plików Cookies

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Strona korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony;
 2. skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony z urządzeniem na którym pliki zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.

 

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Stronę;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż Strona;

 

Zebrane przez pliki informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników Strony i nie są wykorzystywane do określenia ich tożsamości. Informacje są zbierane automatycznie, a ich zakres zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie tych plików. Szczegółowe informacje znajdują się w panelu „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.